ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκήρυξη «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»
27/10/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Παρακαλούμε βρείτε τηνεπισυναπτόμενη 9142/26-10-2020 περίληψηΔιακήρυξης,

σχετικάμετην «Προμήθειαενός (1) απορριμματοφόρουοχήματοςτύπου πρέσαςχωρητικότητας 16m3», από το Δήμο Βέλου- Βόχας.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ