ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ
15/06/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΗΖ446ΜΤΛ6-Ρ01.

Παρακαλούμε όπως αναζητήσετε αυτό για ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή