ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
10/02/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας προτίθεται να προσλάβει δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση  μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003110, που υλοποιεί ως Δικαιούχος.

Η ανωτέρω Πράξη  αφορά στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και έχει αντικείμενο  την κατάρτιση και πιστοποίηση 1.250 ωφελούμενων / εργαζομένων σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν φάκελο με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά με συστημένη επιστολή) στο  Επιμελητήριο Κορινθίας Ερμού 2, 20131 Κόρινθος έως και την 14/02/2020 και ώρα 14:00.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.pdf