ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2020: Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις
24/07/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η ανάδειξη των βασικότερων πτυχών και προεκτάσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Στο Μέρος Ι, παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 801 επιχειρήσεις (σε συνεργασία με τη MARC A.E. που πραγματοποίησε τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις) κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 με πανελλαδική κάλυψη. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ωριμότητα των μικρών επιχειρήσεων,τον βαθμό κατανόησης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών από τις μικρές επιχειρήσεις, τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών συστημάτων, το επίπεδο αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών προμηθειών, καθώς και το επίπεδο επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ εξετάζονται διαστάσεις σχετικά με τις αναδυόμενες ψηφιακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες. Στη συνέχεια του μέρους Ι της Έκθεσης, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους.
 
Διαβάστε την αναλυτικά εδώ https://bit.ly/3f0Fp9g


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή