ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
[Πρόσκληση - Εκδήλωση] Ημερίδα «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας », Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012
12/11/2012
ΠΗΓΗ:Α.Κ.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας  διοργανώνει  ημερίδα  έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας »  την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρα «17:00» στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου.

Η Ημερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας  με την ιδιότητα του εταίρου της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Περίανδρος», αποσκοπεί:

           στην πληροφόρηση των ανέργων ευπαθών ομάδων της περιοχής για τη συμμετοχή τους στο Έργο

            στην  ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού    κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή του.

Το Έργο απευθύνεται σε 100 ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων  του  Νομού Κορινθίας   και αποσκοπεί στην προώθησή τους στην απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εμπίπτουν στις εξής ομάδες πληθυσμού:

P   Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

P   Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

P   Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια

P   Μετανάστες

P  Άτομα με αναπηρία  

Το Έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες δράσεων:

P  Δικτύωση: Περιλαμβάνει ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των επιχειρήσεων της Κορινθίας  με τους ωφελούμενους του Έργου προκειμένου να  επιτύχουν να βρουν απασχόληση.

P  Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης: ενέργειες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την υλοποίηση του Έργου και για τα αναμενόμενα θετικά του αποτελέσματα.

P  Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Οι ενέργειες αφορούν πέντε (5)  στοχευμένα  επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν στο Έργο, τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

P  Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: μέσω των ενεργειών αυτών οι ωφελούμενοι θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε εύρος θεμάτων που εκτείνονται από την επαγγελματική συμβουλευτική μέχρι την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη.

Συνολικός Προϋπολογισμός Σχεδίου :  550.000 €

Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 150 ωρών και επιδοτείται με 6€/ώρα

Από την υλοποίηση του Έργου αναμένεται να ωφεληθούν 100 άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, ως ακολούθως:

ü   60 άτομα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης).

ü   20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κλπ).

ü   20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (σύμφωνα με τον Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή