ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
[Πρόσκληση - Σεμινάριο] Τεχνικοί Ασφαλείας
27/04/2011
ΠΗΓΗ:Α.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Κορινθίας προτίθεται να υλοποιήσει, δωρεάν για τα μέλη του, σεμινάρια για την επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας επικινδυνότητας που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων προκειμένου οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Β κατηγορία και είναι:

·         Επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων

·         Πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων

·         Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (μεταποιητικές)

·         Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο

·         Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο

·         Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα

·         Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, τοποθετήσεις υαλοπινάκων, κλιματιστικών κλπ.

και σεμινάρια διάρκειας 10 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία και είναι:

γεωργικές, κτηνοτροφικές, εμπορικές, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

Από τις παραπάνω εξαιρούνται και εντάσσονται στη Β κατηγορία οι επιχειρήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίμων και οι αποθήκες μετά ψύξεως, οι υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων.  Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή με την κατηγορία επιχείρηση.

Αιτήσεις διατίθενται από το Επιμελητήριο, Ερμού 2 Κόρινθος & στο site www.korinthcc.gr. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2741024464 κα Τσελέπη, κα Πανούση


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή