ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
[Πρόσκληση - Εκδήλωση] Συνάντηση Συνεργασίας Ξυλουργών
18/02/2011
ΠΗΓΗ:Α.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  

Το Επιμελητήριο Κορινθίας προσκαλεί τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στο χώρο της

 Μεταποίησης , Επεξεργασίας και Εμπορίας Ξύλου σε συνάντηση συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί

 την Τετάρτη 23/2/2011, 17:00μμ

στο Επιμελητήριο Ερμού 2 Κόρινθος.


Σκοπός της συγκεκριμένης συνάντησης είναι η αλληλοενημέρωση για τα προβλήματα του κλάδου, η αναζήτηση κοινών δράσεων για την αντιμετώπισή τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυσης της κίνησης και κατ’ επέκταση, της ανταγωνιστικότητας στο Νομό μας.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα γίνει ενημέρωση για τα προγράμματα «Διαρθρωτικής

Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στις επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της κατάρτισης προβλέπεται ικανοποιητική αμοιβή για τους εργαζομένους που θα καταρτισθούν, καθώς και αποζημίωση για τον κλαδικό φορέα, ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο.  Πιο συγκεκριμένα το μέσο ωριαίο κόστος του προγράμματος είναι 13€, από το οποίο o καταρτιζόμενος θα λάβει αμοιβή 5€ ανά ώρα (η διάρκεια του Σεμιναρίου θα είναι 300 ώρες).   Το υπόλοιπο ποσό αφορά αμοιβή επιχείρησης και ΚΕΚ που θα υλοποιήσουν το Σεμινάριο.

 

Συνημμένα ακολουθεί  επιστολή του Συλλόγου Ξυλουργών Νομού Κορινθίας προς ενημέρωση για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

 

 Ο Πρόεδρος

Βασίλης Νανόπουλος


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Επιστολή του Συλλόγου Ξυλουργών Νομού Κορινθίας