ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
[Πρόσκληση - Εκδήλωση] Πράσινος Τουρισμός
14/01/2011
ΠΗΓΗ:Α.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας Και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων μέλος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας στην παρουσίαση του προγράμματος :

 «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Η Εκδήλωση θα γίνει στο Ξυλόκαστρο στην Αίθουσα του Κέντρου Νεότητας του Δήμου  (έναντι Δημαρχείου) στις 19 Ιανουαρίου 2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μμ 

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις πριν την 1/1/2009. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι οι παρακάτω:

·         Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

·         Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

·         Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)

·         Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων

·         Ενημέρωση και προβολή      

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο

Πληροφορίες: 2741024464  εσωτ: 920 Μαριάτζελα Πανούση

www.korinthiacc.gr

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή