ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
[Πρόσκληση - Εκδήλωση] ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
13/09/2010
ΠΗΓΗ:A.K.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ »

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας, μέλος της «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων»,  εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας στην παρουσίαση του προγράμματος :

 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος)τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010, και ώρα 20:00. 

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος για το Νομό Κορινθίας είναι 40% και αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι οι παρακάτω:

·         Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων.

·         Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού και λογισμικού  (Δαπάνες ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)

·         Αγορά τεχνογνωσίας

·         Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού-εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

·         Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ.

·         Άυλες δαπάνες 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Νανόπουλος  

 

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο

Πληροφορίες: 2741024464  εσωτ: 920 Μαριάτζελα Πανούση

www.korinthiacc.gr


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή