ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης - Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ''Β κύκλος''
23/09/2021
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Ανακοινώσεις - Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων "Β κύκλος"

Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - B’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2021_F3343.09.21.5i-tropopoiisi.pdf