ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
25/02/2021
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Θέμα: Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης  εργαζομένων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»  

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών  Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), σας ενημερώνει ότι την τρέχουσα περίοδο  προσφέρει σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα επιδοτούμενα (5€/ώρα) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών  που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024. 

Οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της  οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης)  μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στο  https://form.jotform.com/imegsevee/024 και άμεσα να τα παρακολουθήσουν εξ  αποστάσεως από οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν βρίσκονται  και με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο (Η/Υ, τάμπλετ, smart phone). 

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι δράσεις κατάρτισης &  πιστοποίησης, που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο εγκεκριμένου  έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΟΠΣ 5002684) στο ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020, αφορούν σε 5  θεματικά αντικείμενα: 

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για 

α) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, β) ηλεκτρολόγους, γ) τεχνίτες τοποθέτησης  

υαλοπινάκων, δ) υδραυλικούς, ε) ψυκτικούς. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εργαζομένων του περιβάλλοντός σας τόσο  στον κλάδο όσο και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. 

Επισυναπτόμενα σας αποστέλλουμε ειδική πληροφόρηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: https://imegsevee.gr/νέα/επιδοτούμενες-δράσεις-κατάρτισης-πιστοποίησης 

 

εργαζομένων/


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΦΙΣΑ.pdf
ΟΔΗΓΟΣ.pdf