ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενημερωτικές εκδηλώσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου
03/05/2018
ΠΗΓΗ:Α.Καραχάλιος

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, διοργανώνονται, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των Δράσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020: «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στον μήνα Μάιο και συγκεκριμένα:

 

§  την Τετάρτη 9.5.2018, ώρα 18:00 , στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας,

 

§  την Τετάρτη 16.5.2018, ώρα 18:00 , στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας,

 

§  την Δευτέρα 21.5.2018, ώρα 18:00 , στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λακωνίας στην Σπάρτη,

 

§  την Τετάρτη 23.5.2018, ώρα 18:00 , στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αργολίδας, και

 

§  την Τετάρτη 30.5.2018, ώρα 18:00 , στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 

 

Η δράση "Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου " , αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 100%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δράσεις ΕΤΑΚ.

Η δράση, “Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, αφορά την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 50%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, την οργάνωση του χώρου εργασίας και την  εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής μέσω της δημιουργίας / αναβάθμισης εργαστηριών ποιοτικού ελέγχου,  και καινοτομίας στους τομείς που περιλαμβάνονται στη Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχουν περαιτέρω εξειδικευτεί  μέσω της σχετικής  διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή