ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων για τη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
25/06/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ

Επιδότηση από 50% έως 65%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας   

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υγεία

Υλικά - Κατασκευές.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

·         Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

·         Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

·         Ψηφιακή Προβολή

·         Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες

·         Μεταφορικά Μέσα

·         Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/11/2020 και ώρα 17:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία και επισκεφθείτε το site: http://www.antagonistikotita.gr/

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Επιμελητήριο Κορινθίας (κ. Λάσκα Πένυ ) μέσω τηλεφωνικών κλήσεων (2741085986), ηλεκτρονικών μηνυμάτων ([email protected]) και επιτόπιων επισκέψεων των δικαιούχων στο Επιμελητήριο Κορινθίας.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή