ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΦΕΠΑΕ - Ενδιάμεσος Φορέας για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων - Επιχειρηματικότητας του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020, για δράσεις ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ που απευθύνονται κυρίως σε ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους Δημόσιας δαπάνης 33.170.000 €.
31/10/2019
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

ΕΦΕΠΑΕ - Ενδιάμεσος Φορέας για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων - Επιχειρηματικότητας του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020,  για δράσεις ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ που απευθύνονται κυρίως σε ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους Δημόσιας δαπάνης 33.170.000 €.

Επισυνάπτονται τα έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
EPISTOLIEFEPAEGIAORISMOTOUOSEF_F6129.pdf
ProsEFEPAE_F6158.pdf