ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
06/05/2019
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης  παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»  με κωδ. ΟΠΣ 5003110

 

 

 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους συνοδευόμενες από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κορινθίας από 3/5/2019 έως 20/5/2019 και ώρα 14:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/5/2019 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται:

 

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ