ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
(ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020:)) «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
10/05/2018
ΠΗΓΗ:Α. Καραχάλιος

Δράσεις Χρηματοδότησης από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020:)) «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Περιγραφή

Α) "Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου " , αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 100%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δράσεις ΕΤΑΚ.

Περίοδος Υποβολής Έναρξη: 19/4/2018 Λήξη: 19/6/2018

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις (Δες τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης) με κουπόνια καινοτομίας για αγορά σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάρκειας έως 12 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως 15.000€

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Β)  “Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, αφορά την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 50%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, την οργάνωση του χώρου εργασίας και την  εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής μέσω της δημιουργίας / αναβάθμισης εργαστηριών ποιοτικού ελέγχου,  και καινοτομίας στους τομείς που περιλαμβάνονται στη Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχουν περαιτέρω εξειδικευτεί  μέσω της σχετικής  διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

 Η ΠΡΌΣΚΛΉΣΗ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΙΣ 15/5/18

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Παρουσίαση δράσεων ΚΕ RIS3