ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ   /   ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο
01/01/2015
ΠΗΓΗ:ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την κατανομή του πληθυσμού του νομού Κορινθίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο.

Πίνακας 1.    Πληθυσμός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο (νομός Κορινθίας, 2011)

pin1_F12037.JPG

 

  • Το 44,4% του πληθυσμού (άνω των 6 ετών) του νομού Κορινθίας έχουν ολοκληρώσει ένα μέρος ή και το σύνολο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο στους άνδρες (47,1%) σε σχέση με τις γυναίκες (41,8%).
  • Το ποσοστό των αναλφάβητων στο νομό Κορινθίας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, συγκρινόμενο με άλλες περιοχές της χώρας. Ανέρχεται σε 8,5% και είναι ελαφρώς υψηλότερο στις γυναίκες (9%), απ’ ότι στους άνδρες (8,1%), μία τάση που παρατηρείται γενικώς.
  • Το 4,1% του πληθυσμού του νομού έχει εγκαταλείψει το δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Το ποσοστό μόνο των ανδρών κατοίκων που έχουν εγκαταλείψει το δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ανέρχεται σε 3% του ανδρικού πληθυσμού του νομού, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για το γυναικείο πληθυσμό ανέρχεται σε 5,2%.
  • Τα ποσοστά των ανδρών και γυναικών που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετά παραπλήσια. Σημειώνουμε ότι το 13,3% του εξεταζόμενου πληθυσμού είναι απόφοιτοι/ απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απομονώνοντας τον ανδρικό πληθυσμό, το ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 13,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το γυναικείο πληθυσμό είναι βρίσκεται πολύ κοντά και συγκεκριμένα στο 13,1%.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή