ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
14/03/2008
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου μας προς τα μέλη του με τις οποίες επιδιώκεται η επίτευξη των σκοπών του είναι οι εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα για κάθε θέμα που απασχολεί το εμπόριο και τη μεταποίηση. 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ τα μέλη του για θέματα που τα απασχολούν και τα βοηθά για τη διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών υποθέσεων.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων της περιφερείας του. 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με τις ξένες χώρες δια της συμμετοχής του σε οργανωμένες κατά καιρούς εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό.
ΕΚΔΙΔΕΙ καταστάσεις των μελών του κατά κλάδο δραστηριότητας και ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για συνεργασία μαζί τους. 
ΠΑΡΕΧΕΙ πληροφορίες για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων από ξένους οίκους καθώς και για προσφορές ξένων οίκων για προώθηση των προϊόντων τους στη χώρα μας.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ στους ενδιαφερόμενους τους προκυρησσόμενους στην Ελλάδα δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. 
ΠΑΡΕΧΕΙ πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
ΠΑΡΕΧΕΙ πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών. 
ΕΚΔΙΔΕΙ πιστοποιητικά προελεύσεως των εξαγομένων ειδών.
ΤΗΡΕΙ Ειδικό Μητρώο για τους εξαγωγείς. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην διαδικασία για την κατανομή των ειδών που τελούν υπό περιορισμό.
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τις υπογραφές των μελών του. 
ΕΝΕΡΓΕΙ πραγματογνωμοσύνες. 
ΤΗΡΕΙ βιβλίο καταχώρησης των διακριτικών τίτλων των μελών του.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ αρχείο των τευχών Α και Β της Εφημερίδας της Κυβέρνησης από του έτους 1948. 
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ διαλέξεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για επιχειρηματικά στελέχη της περιφερείας του.
ΧΟΡΗΓΕΙ άδειες στους Εμπορικούς Αντιπροσώπους Εισαγωγής-Εξαγωγής, στους μεσίτες Αστικών Συμβάσεων, στους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, στους Μεσίτες Ασφαλίσεων, στους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και στους Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων. 
ΧΟΡΗΓΕΙ πιστοποιητικά περί της επωνυμίας και της επαγγελματικής απασχόλησης των μελών του.
ΧΟΡΗΓΕΙ βεβαιώσεις προς τα μέλη του για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τις ΔΟΥ.
ΧΟΡΗΓΕΙ κωδικούς αριθμούς σημάνσεως κοσμημάτων σε βιοτεχνίες αργυροχρυσοχόϊας. 
ΧΟΡΗΓΕΙ βεβαιώσεις σε βιοτεχνίες συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, βουλκανιζατέρ κ.λ.π για τη λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. 
ΘΕΩΡΕΙ τα καταστατικά των εταιρειών για τη νόμιμη χρήση της επωνυμίας και του διακριτικού τους τίτλου. 
ΧΟΡΗΓΕΙ οικονομικές ενισχύσεις σε ιδρύματα και οργανώσεις κοινωνικού χαρακτήρα της περιοχής του. 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του. 
ΑΠΟΝΕΜΕΙ βραβεία για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή