ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΡΟΦΙΛ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ
12/03/2008
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ιδρύθηκε το έτος 1935 με το από 14-6-35 διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/277/Α/22.6.35.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/92. Είναι συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας και των μελών του και έχει σκοπό την προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην περιφέρεια του, καθώς και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή